Herengracht 388

<- 390 Herengracht          Panorama         Herengracht 386 ->

Herengracht 388

Herengracht 388

Herengracht 388  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 388


Gebouwd           1665 
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Elison
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1665 (1)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1665 Jan Elison (1)

Naam / gevelsteen

1665 De Son (op de deur) (1)

Bijzonderheden

1665 koopmanshuis 9,86 m. breed. Zandstenen halsgevel in de trant van Jacob van Campen, met pilasters in drie reeksen. Hoofdgestellen over de eerste en derde (halve) verdieping en over d top, die met een driehoeking fronton is bekroond. Gebeeldhouwde vleugelstukken, waarop festoenen. Hoekvazen. Ter weerszijden van het zoldervenster ronde lichten, waaronder aan festoenen opgehangen blanke schilden (alliantiewapen Elison). In het midden van de gevel een lint 1665. Stoep met onderingang. (1)

Begin 19de eeuw: Verguld ster- en achterraam. Interieur. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1731 mr Pieter Rendorp, later burgemeester en raad (1)

1762 Christiaan Paulus Meijer (1)

1802 H. Gilhuis (1) (2?)

1918 kantor verschillende maatschappijen (2)

Rijksmonument

Nr 1829

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.