Herengracht 366

<- 368 Herengracht            Panorama           Herengracht 362 - 264 ->

Herengracht 366

Herengracht 366

Herengracht 366  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 366 Bijbels Museum / Cromhout huizen

Gebouwd           1660-1662
Architect            Philip Vingboons 
Opdrachtgever    Jacob Cromhout
Monument         Rijksmonument
1853 : HH 507  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 5997  (verpondingsnummer)
1796 : 33 503    (kleinnummer)
1732 : 33 5942  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4037  (kadaster oud)

Bouwjaar

1662

Architect / Bouwer

1662 Philip Vingboons

1947 J.P, Lpetri Jr.

1953 C. van der Blom & N. Ch. Dekker

1955 A. Meijer B.N.A.

1969 van der Zee Hilversum

1974 J. Valk BMA

1996 Mattens & Weller

1998-2000 Rappange & Partners

Opdrachtgever

1662 Jacob Cromhout

1947 Nederlandsch Bijbelgenootschap

1953 Nederlandsch Bijbelgenootschap

1955 Nederlandsch Bijbelgenootschap

1969 Nederlandsch Bijbelgenootschap

1974 Nederland Bijbelgenootschap

1996 Stichting Kromhouthuizen

1998-2000 Stichting Kromhouthuizen

Naam / gevelsteen

1662 alliantiewapen Cromhout-Wuijtiers in zandsteen

Bijzonderheden

1662 vier met zandsteen beklede gevels. Elk met licht vooruitrspringende middentravee. Met festoenen en wapenschilden versierde vleugelstukken ter weerszijden van de met een driehoekig fronton beklede top. Festoenen langs topvenster en hijsbalkgat. Festoen onder de vensters der bovenverdieping. Driehoekige frontons boven de benedenvensters. Omlijste ovale lichten in de toppen. Een stoep.

366 woonhuis van Cromhout  8,46 m. breed, achterom 368 gebouwd.

Eind 18de eeuw: mangaanruiten boven in de gevel en enige in de bel-etage

1947 Verenigingen 366 en 368

1953 Restauratie gevel, o.a. terug brengen roedeverdeling

1955 eerste verdieping kantoor

1969 expositieruimte bovenste verdiepingen

1974 Inrichten als museum en boekwinkel

1996 vergroten museum

1998-2000 restauratie panden, o.a. verwijderen gietijzeren kolommen in de muren

Bewoners / eigenaren o.a.

1742 (na Cromhout) G. Ant. Baron van Wassenaar

1765 Wassenaar d’Alkemade

1887-2019 Bijbelgenootschap / Stichting Cromhouthuizen

2020 Stadsherstel (eigenaar)

Rijksmonument

Nr 1819

Gebruik nu

Bijbels Museum / Cromhout Huizen / Amsterdam Museum

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.