Herengracht 342

<- 344 Herengracht            Panorama           Herengracht 340 ->

Herengracht 342

Herengracht 342

Herengracht 342, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 342

Gebouwd           1621 
Architect            -
Opdrachtgever    Boudewijn van Cortenhoef
Monument         Rijksmonument
1853 : KK 260   (huisnummer 1853-1875)
1808 : 34 6179  (verpondingsnummer)
1796 : 34 491    (kleinnummer)
1732 : 34 6141  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3963  (kadaster oud)

Bouwjaar

1621 

± 1719

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1621 Boudewijn van Cortenhoef, secretaris ter Nieuwer-Amstel 

± 1719 Alexander Velters, oud-burgemeester of voor de zoon van zijn zuster, mr René de Vicq, oud-schepen

Naam / gevelsteen

1621 Wapen van Cortenhoef

Bijzonderheden

± 1719 woonhuis 8,71 m. breed. Zandstenen gevel met rechte kroonlijst op consoles. Attiek met wapen. Eenvoudig versierd middenvenster op eerste verdieping. Stoep.

Jaar? Gekroonde wapen van Velters (drie leliën) of dat van de Vicq (drie rozen) is van het schild verdwenen, overigens nog zo goed als onveranderd.

Bewoners / eigenaren o.a.

1701 Al. Velters

Rijksmonument

Nr. : 1811

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.