Herengracht 338

<- 340 Herengracht            Panorama           Herengracht 336 ->

Herengracht 338

Herengracht 338

Herengracht 338 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 338


Gebouwd           ± 1727
Architect            -
Opdrachtgever    verm. Jan Muller
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1618 (1)

± 1727 (2)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1618 Jan Baptista de Wael (1)

± 1727 verm. Jan Muller (2)

Naam / gevelsteen

± 1727 Het Roode Kruijs (2)

Bijzonderheden

± 1727 woonhuis 8,37 m. breed. Rechte kroonlijst met consoles in de lijst en attiek met gekroond wapenschild. Deuromlijsting met Korinthische pilasters. (2)

18de-eeuwse lantaarnarm met nieuwe lantaarn. Stoep. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1809

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.