Herengracht 60

< 62 Herengracht          Panorama         Herengracht 58 >

Herengracht 60

Herengracht 60

Herengracht 60 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 60


Gebouwd           1734
Architect            -
Opdrachtgever    Jan van Aldewerelt
Monument         Rijksmonument

In het huis heeft J.J. Voskuil, de schrijver van onder meer "het bureau", vanaf 1969 tot aan zijn overlijden in 2008, een etage bewoond. Hij liep dagelijks van hier naar het  P.J. Meertens instituut, een voormalige bank op Keizersgracht 569-571.

Bouwjaar

± 1615

1734

Architect

± 1615 Salomon Voorknecht

Opdrachtgever

± 1615 Jan van Aldewerelt 

Naam / gevelsteen

± 1615 De Werelt 

± 1615 De Coningh van Vrankrijk of Louis Le Juste 

Bijzonderheden

1632 Franse kerk 

1734: woonhuis 6,90 m. breed. Getoogde kroonlijst, waarboven attiek. Deuromlijsting met Ionische pilasters en hoofdgestel, waarin medaillon met borstbeeld Lodewijk XIII (naam vorige huis). Stoep met onderingang (belangrijk interieur)

Bewoners / eigenaren o.a.

1636 verkocht aan Jan Raye de Oude. Honderd jaar in bezit van en in gebruik door de Fam. Raye

1734 verkocht aan Anthony Waterman, cargadoor. Hij liet er twee huizen van maken: 60 en 62 

Rijksmonument

Nr. : 1716

Gebruik nu

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.