Herengracht 52

< 54 Herengracht          Panorama         Herengracht 50 >

Herengracht 52

Herengracht 52

Herengracht 52 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 52

Gebouwd            ± 1615
Architect             verm. Jan de Munter
Opdrachtgever     -
Monument          Rijksmonument
1853 : SS 271  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 48 4583  (verpondingsnummer)
1796 : 48 344    (kleinnummer)
1732 : 48 4413  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5788  (kadaster oud)

52 - 58

Herengracht 52 tot 58 zijn oorspronkelijk vier koopmanshuizen onder één dak van omstreeks 1615 gebouwd met brede pilastergevels onder invloed van Hendrick de Keyser. Met korfbogige ontlastingsbogen enz. Het bouwerf is van Jan Munter en hij is vermoedelijk ook de bouwer van het koopmanshuis met een dubbele stoep en trapgevel met grote trappen en 14,40 m. breed. Het waren een aantal woningen met een dwars dak, de huizen zijn tegelijk en gezamenlijk gebouwd. De tekening uit het grachtenboek geeft de eerste woningen vermoedelijk goed weer.

Het huis is o.m. in 1677 van de weduwe van Lucas Scholten en de weduwe van mr. Jacobus Trip.

In 1712 van mr. Jan Trip, burgemeester en in 1734 van mr. Jan Trip, schepen en raad.

In 1742 is het bewoond door Volkert van Jeveren, koopman, bij wie Prins Willem IV met gemalin en dochter Carolina bij een bezoek aan Amsterdam, op 11 en 12 mei 1747 vertoefd hebben.

In 1900 bewoond door dr. Pieter Klazes Pel[1852-1919] hoogleraar in de geneeskunde.

 

Gevel is volledig veranderd, thans rechte kroonlijst met blokvulling, een brede stoep en deuromlijsting met Ionische pilasters.

Zolderlichten in het fries, dakvenster met hijsbalken. 

 

In 1921 ingericht tot confectiefabriek, kantoren en woning voor de firma De Groot & Co.

 

 

 

Herengracht 52 voordeur

Voordeur

Herengracht 050 - 52 Confectie-atelier De Groot 1947 Meerendonk IISG

Herengracht 50 - 52, Confectie-atelier De Groot, foto uit 1947 van Ben Meerendonk, bron AHF, collectie IISG, Amsterdam

Herengracht 052 bouwtek 1873 SAA

Bouwtekening van 26 februari 1873, aanpassingen aan de achtergevel van het pand, aangevraagd door C.A. Hesselfelt voor Eduardus Johannes Henricus Clemens Woltman Elpers[1826-1886] Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.