Herengracht 46

< 48 Herengracht          Panorama         Herengracht 44 >

Herengracht 046 1925 pastoor Perquin

Pastoor Perquin PO leest zijn verhaal voor voor de microfoon. Dit is in 1925 en misschien wel nog vanuit zijn pastorie op de Spuistraat. Foto KRO site

Katholieke Radio Omroep

 

Herengracht 46 (eerste studio)

Herengracht 118 (grotere studio)

Keizersgracht 151 (Ledenblad KRO gids)

 

KRO in Amsterdam

De Katholieke Radio Omroep (KRO) is een Nederlandse katholieke publieke omroeporganisatie, opgericht op 23 april 1925 door pastoor Lambertus Hendricus Perquin O.P. van de Amsterdamse Dominicusparochie als Bond van R.-K. Radio Vereenigingen. In juni 1926 krijgt het zijn huidige naam. In 2014 is de KRO samen gegaan met de NCRV in KRO-NCRV.

De eerste uitzending van de KRO is op 24 november 1925 via de zender van NSF (Nederlandsche Seintoestellen Fabriek) in Hilversum. Om de uitzendingen te verzorgen worden er studio's ingericht. In het begin zijn de uitzendingen vanuit de pastorie, Spuistraat 12. Maar al in 1926 wordt de eerste studio op de Herengracht 46 ingericht. Maar door de snelle groei zoekt men naar een groter gebouw, vanaf 1929 komen de uitzendingen uit de studio op de Herengracht 118, waar ook het bestuur zetelt. De administratie voor de leden en de redactie van het ledenblad zitten vanaf 1931 in het pand Keizersgracht 151. In oktober 1927 nemen de KRO en NCRV een eigen radiozender in gebruik, deze staat in Huizen.

Studio in Hilversum

In 1931 wordt de eerste eigen radiostudio in Hilversum ingericht in een verbouwd verenigingsgebouw aan de Emmastraat. Maar dat gebouw is al snel te klein en er wordt een 'Zakjesactie' voor de bouw van een nieuwe studio georganiseerd. Alle katholieken in Nederland krijgen een zakje waarin ze geld kunnen doneren. In 1936 start de nieuwbouw aan de Emmastraat en in 1938 wordt het nieuwe studiogebouw in gebruik genomen. Dit gebouw is in 2000 weer verlaten voor een gezamenlijk nieuw gebouw voor de KRO, NCRV en AVRO gezamenlijk in Hilversum.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.