Herengracht 46

< 48 Herengracht          Panorama         Herengracht 44 >

Herengracht 46

Herengracht 46

Herengracht 46 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 46


Gebouwd           ± 1716
Architect            -
Opdrachtgever    Jan van Tarelink
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1615 

1716

Architect

Opdrachtgever

1615 verm. Anthony van Hoek, koopman 

1716 Jan van Tarelink

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1615 bouwerf van Adriaen en Pieter Block 

Wagenhuis 

1716 Koopmanshuis 4,55 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken en getoogd fronton, waarin een vlak rond schild. Boven omlijste ingang empire snijraam. Stoepleuning van gedraaid staafijzer.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1710

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.