Herengracht 30

<- 32 Herengracht          Panorama         Herengracht 28 ->

Herengracht 30

Herengracht 30

Herengracht 30 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 30

Gebouwd            1900
Architect             R.F.G. Nieuwenhuijs 
Opdrachtgever   E.F.J. Draijer
Monument         Gemeentelijk monument
1853 : SS 258  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 50 5589  (verpondingsnummer)
1796 : 50 332    (kleinnummer)
1732 : 50 5401  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5775  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615

1900

1910

 

Architect

1900 R.F.G. Nieuwenhuijs

Opdrachtgever

± 1615 Jacob Pieterz Nachtglas

1900 E.F.J. Draaijer

A. Baruch

Naam

1700 De Visser

Bijzonderheden

± 1615 woonhuis 4,80 m. breed. Trapgevel, bogen en sluitstukken

1900 Gevel van gele verblendsteen, rechte goot, dakvenster, twee balcons en ingebouwde stoep

1910 Souterrain veranderd en uitgebreid

Bewoners / eigenaren o.a.

1624 Melchior van Hoorn

Monument

 

Gebruik nu

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.