Herengracht 10

<- 12 Herengracht          Panorama         Herengracht 6-8 ->

Herengracht 10

Herengracht 10

Herengracht 10, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 10


Bouwjaar            ±1750
Architect            -
Opdrachtgever    Hendrik Hagen Dircksz
Monument         Rijksmonument

Dit koopmanshuis is 4 vensters breed, wat niet vaak voorkomt. Meestal zijn de huizen  maar 3 vensters breed en varieert de vensterbreedte. De lijst is later versoberd, zoals ook goed te zien is.

 

Het oorspronkelijke huis uit 1615 heet “de Burcht” en heeft vermoedelijk een trapgevel gehad en is gesticht door Willem Sijmonsz. In 1632 wordt het aangeduid als: “daer De Vergulde Taeffel boven de deur staet” en in 1750: “God is mijn borgt”. In dat jaar is het gekocht door Hendrik Hagen Dircksz die het in de afgebeelde toestand heeft laten vernieuwen.

 

De 8,60 brede gevel heeft zijn fraaie bekroning met consoles, een ojiefvormige lijst (Wikipedia: Een ojief, ogief of cyma is een bepaald profiel. De doorsnede heeft de vorm van twee gespiegelde S'en die aan onder- en bovenzijde min of meer ingekort zijn) met twee voluten waarop een kuif helaas verloren.

 

In het fries een omlijst zolderlicht met daarin geschreven “God is mijn borgt”. Voorts twee hijsbalken, een dubbele stoep, omlijste toegang met in het bovenraam een lantaarn. Deze bekroning is vervangen door een rechte kroonlijst met bloklijstvulling.

 

 

Herengracht 10 deur

Deur

Herengracht 10 detail deur

Detail deur

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.