Keizersgracht 698

Keizersgracht 698 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 698

Keizersgracht 698

Keizersgracht 698


Gebouwd           1687
Architect            Andries Claesz van der Woude
Opdrachtgever    Andries Claesz van der Woude
Monument         Rijksmonument
1853 : AA 9  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4717  (verpondingsnummer)
1796 : 58 725    (kleinnummer)
1732 : 58 4492  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1536  (kadaster oud)

Bouwjaar

1687 (samen met 700)

verm. eind 18de eeuw

Architect

1687 Andries Claesz van der Woude, meester-timmerman

1937 K. Huig

1966 H. Brand

1973 G. de Klerk / A. van Houten

1990 E.R. van der Gugten

2003 van Veen

Opdrachtgever

verm. eind 18de eeuw: verm. Reijnst

1937 N.R. Besseling

1966 N.V. Procento

1973 N.V. Dyeright LTD

1990 Vereniging van eigenaren Keizersgracht 698 - 700

2003 Vereniging van eigenaren Keizersgracht 698 - 700

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1687 woonhuis 9,30 m. breed. Rechte kroonlijst met grote hoekconsoles en vijf kleinere (trigliefen). Zadeldak met dakvenster. Op elke hoe kroonlijst een sierbal. Stoep met onderingang.

verm. eind 18de eeuw: hoge stoep weggebroken. Hardstenen onderpui.

1937 verbouw van woonhuis naar kantoor met conciërgewoning

1937 verbouw naar filmbergplaats (cabine) met showroom, werkplaatsen en woning

1966 Doorbraak gemeenschappelijke muur met 700
1973 verbouw en vergroten Keizersgracht 698/700
1990 verbouw tot kantoor / tentoonstellingsruimte en woningen 698/700
2003 verbouw en nieuwe fundering

Bewoners / eigenaren o.a.

1687 Pieter Haak van Hoven, koopman (85 jaar door/ van hem en zijn familie)

? mr. Elias Schellinger (kleinzoon), schepen en raad

? Johanna Sara Pels, wed. van Jan Bernd Bicker

± 1782 Johanna Sara Bicker (dochter) geh. Met Pieter hendrik Reijnst, schout-bij-nacht en vice-admiraal

1899 arts Abraham van de Velde

1904-1905 mr. F. Kranenburg

1937-1946 R.K.O. Radio Filmdistributeur / RKO Pictures

1947-???? Motion Picture Export Filmdistributeur

Rijksmonument

Nr. : 2707

Gebruik nu

Appartementen

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.