Herengracht 553

<- 551 Herengracht              Panorama             Herengracht 555 ->

Herengracht 553

Herengracht 553

Herengracht 553, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 553

Gebouwd           ± 1670
Architect            -
Opdrachtgever    Paulus Matthijsz, meester-glazenmaker
Monument         Rijksmonument
1853 : X 376    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4646  (verpondingsnummer)
1796 : 58 40    (kleinnummer)
1732 : 58 4419  (verpondingsnummer)
Kadast: I 809   (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670

± 1725

Architect

± 1670 Paulus Matthijsz, meester-glazenmaker

1908 G. A. van Arkel[1858-1918]

Opdrachtgever

1725 Pieter Schuurman, koopman

Naam / gevelsteen

de Glaskramer

Bijzonderheden

± 1670 bouw huis

± 1725 koopmanshuis 7,30 m. breed. Rechte kroonlijst (vroeger met sierlijke verhoging, waarop drie vazen en waarin omlijst zolderlicht). Hardstenen onderpui. Tussen vensters gebeeldhouwde versieringen. Aan weerszijden van deur gesneden houten pilasters met kroonlijst.

1790 stoephek

midden 19de eeuw: raam boven ingang

1908 verbouwd en ook ingericht door van Arkel

1927 ingericht tot kantoor, atelier en woning

Bewoners / eigenaren o.a.

1713 Pieter Schuurman, koopman

1729 - ± 1793 (fam. van) wed. Theodore Rijswijck

Monument

Rijksmonument Nr 1674

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.