Victoria en Victoria-Vesta

Verzekeraar Victoria (1883 - 1967)

Herengracht 112

Keizersgracht 124-128

 

De verzekeringsmaatschappij Victoria is voortgekomen uit het in 1883 gestichte ‘Nieuw Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam en Nieuwer Amstel’. Dit ziekenfondsbedrijf is gehuisvest aan de Rechtboomsloot 60 te Amsterdam en houd zich bezig met “het verlenen van genees-, heel- en verloskundige hulp en geneesmiddelen, geldelijke ondersteuning bij ziekte en uitkering aan nabestaande bij overlijden”. De eerste jaren verlopen moeizaam en al vrij snel besluit men zich te gaan richten op volksverzekeringen, een tot dan toe vrij ontontgonnen terrein. Victoria werkte met agenten die door het hele land wekelijks premies aan huis incasseerden. In 1896 verhuist het kantoor van de Rechtboomsloot naar de Herengracht 112. Een jaar later wordt de naam van de maatschappij veranderd in ‘Verzekeringsbank Victoria’. In 1899 is het verzekerd kapitaal de 1 miljoen gulden gepasseerd en twee jaar later was dit gestegen tot 2,5 miljoen. In 1888 heeft Victoria 2768 polissen uitstaan, in 1898 zijn dat er 11427. Het bedrijf groeit aanzienlijk waardoor in 1901 het grotere ‘Huize Zeeland’ aan de Prinsengracht 689 wordt betrokken.

 

De concurrentie van Victoria besluit deze snelle opmars een halt toe te roepen door een lastercampagne op touw te zetten. Er worden negatieve pamfletten over Victoria verspreid waarin werd opgeroepen tot het faillissement van de maatschappij. Zowel de agenten als verzekerden behouden het vertrouwen in Victoria, maar de groei wordt hierdoor wel belemmerd. Het duurt tot 1912 voordat het maatschappelijk kapitaal weer begint op te lopen. Vooruitlopend op deze groei, die men toch verwacht, koopt Victoria in 1905 een perceel aan de Keizergracht 126.

 

 

Victoria Emaillen bord 1920

Victoria Emaillen bord uit rond 1920, Foto van vvmbest.nl

Victoria Emaillen bord uit rond 1925

Victoria Emaillen bord uit rond 1925, Foto van vvmbest.nl

De ontwikkelingen na de Eerste Wereldoorlog en de Duitse revolutie houden Europa in de greep. De griepepidemie van 1918 is ook zeer ongunstig voor Victoria, hoewel daardoor wel de noodzaak voor een goede verzekering duidelijk wordt voor veel Nederlanders. Hierdoor, en ook door de sterke loonstijging in die jaren, sluiten velen een nieuwe verzekering af. Dit betekent voor Victoria een uitbreiding en een noodzakelijke koersverandering. Om de buitendienst efficiënter te laten werken, stoot Victoria de ‘vrije agenten’ geleidelijk af en neemt vertegenwoordigers in vaste dienst die werken volgens een wijkindeling. De reorganisatie wierp mede door de gunstige conjunctuur, uiteindelijk zijn vruchten af. Het verzekerd kapitaal stijgt van 20 miljoen gulden in 1918 naar 40 miljoen in 1922!

De invoering van de Wet op het Levensverzekeringsbedrijf in 1922 betekent veranderingen voor Victoria. Volgens deze wet mogen levensverzekeringsbedrijven niet langer opereren op het terrein van de ziekteverzekering. Om deze tak toch zelfstandig voort te kunnen zetten wordt in 1925 de ‘NV Algemeene Verzekering Maatschappij Victoria’ opgericht die zich ook op brand- en variaverzekeringen gaat richten. Beide maatschappijen werken overigens met hetzelfde personeel en administratie.

De bedrijfsresultaten nemen ondanks de economische crisis in de jaren dertig steeds meer toe, de maatschappij heeft een behoorlijke productie en het verzekerde bedrag stijgt tot 60 miljoen. In 1930 wordt een derde pand aan de Keizersgracht aangekocht, nummer 124, in 1917 is nummer 128 gekocht. Bij het vijftigjarig bestaan in 1933 werd voor het personeel een ‘vacantieoort voor alle beambten’ aangekocht op de Veluwe.

In 1938 komen alle aandelen van Victoria in het bezit van het verzekeringsconcern De Nederlanden van 1845. Samen met andere overgenomen verzekeringmaatschappijen zoals Labor en Binnenlandsche Vaart Risico Societeit, behoud Victoria haar zelfstandigheid. Er ontstaat ook samenwerking, zo kunen de vertegenwoordigers verzekeringen die Victoria zelf niet sluit onderbrengen bij het concern.

Ondanks de moeilijke periode tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, groeit het verzekerd kapitaal van 100 miljoen gulden in 1938 tot meer dan 200 miljoen aan het einde van 1945. Ook na de oorlog groeit Victoria door met binnen tien jaar een verdubbeling van het verzekerd kapitaal tot 543 miljoen in 1956. Hierdoor ontstaat wederom ruimtegebrek in de kantoren en werden omringende panden op de Keizergracht aangekocht. In 1967 heeft Victoria haar hoofdkantoor verdeeld over vijf panden op de Keizergracht, de nummers 122 t/m 130. 

Vanaf 1967 vindt de eerste samenwerking plaats tussen Victoria en Vesta op het gebied van schadeverzekeringen. Voor het vervolg, zie de tab "Victoria-Vesta".

 

Bedrijfshistorie Nationale-Nederlanden

 

 

Victoria Emaillen bord uit rond 1940, Foto van vvmbest.nl

Victoria Emaillen bord uit rond 1940, Foto van vvmbest.nl

Victoria Emaillen bord uit rond 1950, Foto van vvmbest.nl

Victoria Emaillen bord uit rond 1950, Foto van vvmbest.nl

Victoria Emaillen bord uit rond 1940

Victoria Emaillen bord uit rond 1940, Foto van vvmbest.nl

Hebt u aanvullingen of meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, of mee wilt helpen met het aanvullen van de site, kun u deze hieronder vermelden. Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren. Foto's kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.