Keizersgracht 707-709

<- 705 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 711 ->

Keizersgracht 709, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 709

 

Gebouwd           1669
Architect            Dirk en Jan Heere
Opdrachtgever    Dirk en Jan Heere
Afgebroken         1904
1853 : Y 151     (huisnummer 1853-1875)
1808 : 59 5517  (verpondingsnummer)
1796 : 59 29    (kleinnummer)
1732 : 59 5224  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1203  (kadaster oud)

Bouwjaar

1669

1904

Architect

1669 Dirk en Jan Heere, meester-metselaars

1904 Louis Mohrman, aannemer en makelaar

Opdrachtgever

1904 H.W. Schouten

Naam / gevelsteen

lint met 1669

Bijzonderheden

1669 winkelhuis 5,82 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op zijkanten, aanzetkrullen. Driehoekig fronton. Op borstweringen guirlandes. Stoep loodrecht op gevel.

1904 afgebroken, zie Keizersgracht 707-709. Op de veiling f 26.800,- maar niet verkocht. Later onderhands.

Bewoners / eigenaren o.a.

1890 Curator mr. J. Kruseman

1901 H.J. Druyff, bakker en winkelier (faillisement + valsheid in geschrifte)

1903 J.G. van Beckhoven, fabrikant van brood (faillisement)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.