Keizersgracht 543

Keizersgracht 543

Keizersgracht 543

Keizersgracht 543, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 543

 

Gebouwd            1888
Architect               G. Nieuwstad
Opdrachtgever    J.C.C. Recourt
Monument           niet

Bouwjaar

1673

1888

1984 Restauratie,  herbouw bovenetages 

Architect

1673 Harmen Jansz Rademaker, meester-timmerman

1888 G. Nieuwstad

1984 Gerard Prins

Opdrachtgever

1888 J.C.C. Recourt

1984 Stadsherstel

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1673 hoek-, winkel-, koopmanshuis 4,60 x 8,70 m. Halsgevel met vleugelstukken. Gebogen fronton. Twee omlijste zolderlichten. Pui met pothuizen.

Meestal was hier een apothekerszaak gevestigd.

1888 vernieuwd tot winkel- en woonhuis. met erker

1959 Afbraak deel pand in op

1984 Restauratie/herbouw

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

Winkel en appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.