Keizersgracht 541

Keizersgracht 541

Keizersgracht 541

Keizersgracht 541, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 541

 

Gebouwd            1673
Architect               Harmen Jansz Rademaker, meester-timmerman
Opdrachtgever     -
Monument           niet

 

 

Bouwjaar

1673

?

1984 Restauratie,  herbouw bovenetages

Architect

1673 Harmen Jansz Rademaker, meester-timmerman

1984 Gerard Prins

Opdrachtgever

1878 H. Boerhoff

1984 Stadsherstel

Naam / gevelsteen

lint met 1673

Bijzonderheden

1673 winkel- koopmanshuis 3,75 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Gebogen fronton. Onder één puilijst. Lage stoep loodrecht op gevel.

1959 Afbraak deel pand

1984 Restauratie/herbouw

Tegenwoordig: winkelhuis met een 18de eeuwse top.

Bewoners / eigenaren o.a.

Sinds 1974 van Stadsherstel

Rijksmonument

Gebruik nu

Winkel en woningen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.