Keizersgracht 539

Keizersgracht 539

Keizersgracht 539

Keizersgracht 539, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 539

 

Gebouwd            1878/1910
Architect               1910 J.H. Breek
Opdrachtgever    1878 H. Boerhoff / 1910 wed. N. De Jonge
Monument           Rijksmonument

 

 

Dit 4 m. brede winkelhuis is, zoals ook Keizersgracht 541 en 543, in 1673 gebouwd door meester-timmerman Harmen Jansz Rademaker. Het heeft een halsgevel met vleugelstukken, een gebogen fronton, een hoge stoep en met 541 één puilijst. 

 

Het pand is vrijwel identiek aan de twee buren.

 

In 1878 is het pand weer hersteld en heeft daarbij een rechte blokgootlijst gekregen en een zadeldak met een dakvenster aan de voorzijde.

Dit is gedaan voor de toenmalige eigenaar H. Boerhoff.

 

In 1910 is de pui weer gewijzigd voor de weduwe N. de Jonge door J.H. Breek. 

 

Na de oorlog worden de panden 539 – 543 en Nieuwe Spiegelstraat 22 zo bouwvallig - ze hellen te veel voorover - dat in 1959 of in 1948? - uit voorzorg het bovenste deel is afgebroken. Hierdoor ziet deze hoek er wel erg verminkt uit. Zie ook de foto's.

 

In 1974 verwerft Stadsherstel de panden met de bedoeling ze weer te herstellen in de oorspronkelijke toestand en bij de restauratie in 1984 is de situatie uit 1959 hersteld. Tevens zijn de vloeren in de verschillende panden  op gelijke hoogte gelegd waardoor een appartement naar het buurpand kan doorlopen en een betere indeling te maken is.

Na veel discussie is, vanwege het ontbreken van gegevens, niet gekozen voor reconstructie van de zeventiende eeuwse toestand.

 

 

Keizersgracht 539-543 - Nieuwe Spiegelstraat

Keizersgracht 539-543 - Nieuwe Spiegelstraat - Firma Ferwerda & Tieman, bron Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 539-543 - Nieuwe Spiegelstraat

Keizersgracht 539-543 - Nieuwe Spiegelstraat 22 van voor 1940, foto Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 543 - Nieuwe Spiegelstraat, foto rond 1970

Keizersgracht 539-543 - Nieuwe Spiegelstraat, foto rond 1970, foto Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 539-543 - Nieuwe Spiegelstraat 22 uit 1959

Keizersgracht 539-543 - Nieuwe Spiegelstraat 22 uit 1959, foto Stadsarchief Amsterdam

 

Litratuur :
Titel             Restauratie Keizersgracht 539, 541, 543, Nieuwe Spiegelgracht 22:
                    Nummer 2 van Serie monumentenmonografieën:
Auteurs      Sebastien A.C. Dudok van Heel, Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel
Uitgever    Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel, 1984

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.