Keizersgracht 527

Keizersgracht 527

Keizersgracht 527

Keizersgracht 527, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 527


Gebouwd            1875
Architect               G.B. Salm
Opdrachtgever    C.P. van Eeghen
Monument           niet
1853 : X 687  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3234  (verpondingsnummer)
1796 : 56 120    (kleinnummer)
1732 : 56 3109  (verpondingsnummer)
Kadast: I 966  (kadaster oud)

 

Evenals 523 en 525 is ook dit koopmanshuis in 1670 gebouwd door Simon Jacobsz Crammer, rooimeester. ‘Tegenwoordig schipper op Rotterdam’.

 

Het heeft een 6 m. brede ingezwenkte halsgevel met festoenen op de zijkanten, een gebogen fronton, twee guirlandes op de borstweringen en een lint met: 1670, een stoep en een omlijste toegang.

 

In 1875 is voor C.P. van Eeghen de voorgevel vernieuwd. Het heeft het een rechte kroonlijst, een kap, een dakvenster en een platte stoep.

 

In 1963 wordt het pand aangekocht door Stadsherstel en in 1978 wordt de restauratie uitgevoerd door de architect Gerard Prins en door de aannemer Van Oosten & De Vette. 

 

 

Keizersgracht 527, Ondergevel

Ondergevel

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.