Keizersgracht 527

Keizersgracht 527

Keizersgracht 527

Keizersgracht 527, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 527


Gebouwd            1875
Architect               G.B. Salm
Opdrachtgever    C.P. van Eeghen
Monument           niet
1853 : X 687  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 56 3234  (verpondingsnummer)
1796 : 56 120    (kleinnummer)
1732 : 56 3109  (verpondingsnummer)
Kadast: I 966  (kadaster oud)

Bouwjaar

1670

1875

Architect

1670 ± 1670 Simon Jacobsz Crammer, rooimeester. ‘Tegenwoordig schipper op Rotterdam’

1875 G.B. Salm

1978 Gerard Prins

Opdrachtgever

1875 C.P. van Eeghen

1978 Stadsherstel

Naam / gevelsteen

lint met 1670 (tot 1875)

Bijzonderheden

1670 koopmanshuis 6 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. Twee guirlandes op de borstweringen. Stoep. omlijste toegang. 

1875 voorgevel vernieuwd.

1978 gerestaureerd door Stadsherstel, bij aankoop in bouwvallige staat.

Bewoners / eigenaren o.a.

1963 aangekocht door Stadsherstel

Rijksmonument

 

Gebruik nu

drie appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.