Keizersgracht 521

Keizersgracht 521

Keizersgracht 521

Keizersgracht 521, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 521

 

Gebouwd            1693
Architect               -
Opdrachtgever    -
Monument          Rijksmonument

 

Bouwjaar

± 1693 (1)

Architect

Opdrachtgever

± 1693 Jean de Jongh (ook eigenaar Herengracht 460) (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1693 Volgens accoord met buren mocht hier geen pakhuis komen maar een woonhuis. Er kwam echter een stal met bovenwoning 5,91 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken met festoenen op zijkanten. Driehoekig fronton (vroeger gebogen) (verdwenen) en festoenen om hijsbalk. Twee toegangen. Driehoekig fronton boven ramen begane grond (1)

± 1880 veranderd.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2377

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.