Keizersgracht 499

Keizersgracht 499

Keizersgracht 499

Keizersgracht 499, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 499

 

Gebouwd           1670
Architect            -
Opdrachtgever    Joseph Deutz
Monument         Rijksmonument

 

 

Keizersgracht 497, 497a en 499

Bouwjaar

1670 (1)

1806 (2)

Architect

Opdrachtgever

1670 Joseph Deutz (1)

1806 J.C. Hasselgreen (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1670 horend bij Herengracht 450. Met 497 en 497a pakhuis, stalgebouw en woning onder één dak 18,60 m. breed. Rechte kroonlijst. Middenvoorsprong met dakvenster. Platte stoep. boven ingangen empire snijramen. (1)

behoudens enige wijzigingen in hoofdzaak onveranderd.

1806 van bestemming veranderd. (2)

tegenwoordig bergplaats en kantoren?.

Bewoners / eigenaren o.a.

1710 Joan van Hoorn

Rijksmonument

2371 en 2372

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.