Keizersgracht 493

Keizersgracht 493

Keizersgracht 493

Keizersgracht 493, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 493  Pakhuis Indië

 

Gebouwd           1872
Architect            -
Opdrachtgever    Nederlandsche Handel Maatschappij
Monument         Rijksmonument

 

 

 

493a

 

Omstreeks 1670 heeft Andries de Graeff dit 8,45 m. brede pakhuis met stalling - 493a - laten bouwen bij zijn huis Herengracht 446.

 

De gevel heeft een bekroning van omstreeks 1755 die mr. François de Wit heeft laten aanbrengen.

 

Dit huis is in 1872 voor de Nederlandse Handelmaatschappij met 493b vernieuwd tot één pakhuis - 493 - met een rechte kroonlijst, genaamd Indië.

 

493b

 

Hier heeft Jacob van der Valk in 1686 een 7,65 m. breed koopmanshuis laten bouwen dat omstreeks 1710 door zijn zoon in de toestand van het Grachtenboek is gebracht.

 

Het heeft een halsgevel, vleugelstukken, een getoogd fronton met schalpversiering, twee omlijste zolderlichten, een stoep en een omlijste toegang.

 

Toestand in 1872: zie 493a.

 

In ? is het verbouwd tot appartementencompex.

 

 

Keizersgracht 493 Pakhuis Indie

Pakhuis Indië, Tekening voor de uitbreiding van het pakhuis, gebouwd door Nederlandsche Handel Maatschappij, Bron SA

Keizersgracht 493, Detail van de lijst

Detail van de lijst

Keizersgracht 493, Ondergevel pakhuis Indië met de poorten

Ondergevel pakhuis Indië met de poorten

Keizersgracht 493, Ondergevel met ingang

Ondergevel met ingang

Keizersgracht 493, Ondergevel linker zijde

Ondergevel linker zijde

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.