Keizersgracht 493

Keizersgracht 493, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 493b

 

Gebouwd           1686
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob van der Valk
Afgebroken       1872

 

Bouwjaar

1686 (1)

± 1710 (2)

Architect

Opdrachtgever

1686 Jacob van der Valk (1)

± 1710 zoon van Jacob van der Valk (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1686 koopmanshuis? 7,65 m. breed.

± 1710 koopmanshuis 7,65 m. breed. Halsgevel. Vleugelstukken. Getoogd fronton met schelpversiering. Twee omlijste zolderlichten. Stoep. Omlijste toegang. (2)

1872 samen met 489 verbouwd tot één pakhuis met rechte kroonlijst. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.