Keizersgracht 493

Keizersgracht 493, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 493  Pakhuis Keulen

 

Gebouwd           1670
Architect            -
Opdrachtgever    Andries de Graeff, Herengracht 446
Afgebroken       1872

 

Bouwjaar

± 1670 (1)

± 1755 (2)

afgebroken 1872

Architect

Opdrachtgever

± 1670 Andries de Graeff, burgemeester (1)

± 1755 mr. François de Wit (2)

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

± 1670 pakhuis met stalling 8,45 m. breed bij Herengracht 446. (1)

± 1755 bekroning (2)

1872 samen met 489b verbouwd tot één pakhuis met rechte kroonlijst. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

 

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.