Keizersgracht 493

Keizersgracht 493

Keizersgracht 493

Keizersgracht 493, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 493  Pakhuis Indië

 

Gebouwd           1872
Architect            -
Opdrachtgever    Nederlandsche Handel Maatschappij
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1872 

Architect

Opdrachtgever

1872 Nederlandsche Handel Maatschappij 

Naam / gevelsteen

1872 Indië

Bijzonderheden

1872 493a met 493b verbouwd tot één pakhuis met rechte kroonlijst.

Bewoners / eigenaren o.a.

1906 Hoofdkantoor Blauwhoedenveem

Rijksmonument

2370

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.