Keizersgracht 483

Keizersgracht 483

Keizersgracht 483

Keizersgracht 483, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 483  De Palmboom


Gebouwd           ± 1680 – 1685
Architect            Pieter Adolfse de Zeeuw
Opdrachtgever    Andries Pels
Monument         Rijksmonument

1853 : X 710  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3258  (verpondingsnummer)

1796 : 56 147    (kleinnummer)

1732 : 56 3133  (verpondingsnummer)

Kadast: I 994  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1680 – 1685

Architect

1680-1685 Pieter Adolfse de Zeeuw

1891 Antonie van Kleeff

Opdrachtgever

1680–1685 Andries Pels

Naam / gevelsteen

Palmboom

Bijzonderheden

 

± 1680 – 1685 pakhuis 5,50 m. breed. Puntgevel met aanzetstukken. Verhoogd fronton. Zandstenen boog- en negstukken om vensters en middenas. Gemetselde rollaag top.

1981 Verbouwing onderpui

Bewoners / eigenaren o.a.

1908-???? Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij

Rijksmonument

2366

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.