Keizersgracht 465

Keizersgracht 465

Keizersgracht 465

Keizersgracht 465, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 465


Gebouwd           1675
Architect            -
Opdrachtgever    Goosen Cents en Hendrick Clinckhamer
Monument         Rijksmonument

 

Hoek Leidsestraat 33 - oude nummering -, Keizersgracht 463 en 465.

 

Dit zijn een winkel- en twee koopmanshuizen resp. 5,33 x 10,60, 490 en 4,90 m. breed.

 

Dit complex is vermoedelijk gebouwd door Goosen Cents en Hendrick Clinckhamer die in 1667 de bouwerven gekocht hebben.

 

De koopmanshuizen hebben elk een halsgevel, een gebogen fronton, vleugelstukken met festoenen op de zijkanten, guirlandes om het vlieringkozijn op de borstweringen met: 1675 en een stoep.

 

Het hoekhuis heeft een trap en een pothuis aan de grachtzijde, een rechte gootlijst, een kap en een dakvenster.

 

In de 18de eeuw staat er Memento Mori in de gevel.

 

In 1721 heeft in het hoekhuis de bekende werktuigkundige D.G. Fahrenheit onderricht gegeven.

 

Dit hoekhuis is in 1910 vernieuwd tot bankgebouw voor de Disconto- en Effectenbank, architect W. Hamer.

 

465 heeft vroeger een steen gehad met: 1675.

 

463 en 465 zijn in 1958 grondig gerestaureerd. Architecten: ir. A. Vogel en C.J. Dik.

 

 

 

 

Keizersgracht 465, Festoenen op de borstwering

Festoenen op de borstwering

Keizersgracht 465, Halsgevel

Halsgevel

Keizersgracht 465, Ondergevel met voordeur en stoep

Ondergevel met voordeur en stoep

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.