Keizersgracht 421

<- 419 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 423-425 ->

Keizersgracht 421

Keizersgracht 421

Keizersgracht 421, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 421

Gebouwd           1911
Architect            L.J. de Wolf
Opdrachtgever    M.J. de Vries
Monument         Gemeente monument

 

Bouwjaar

1684 (1)

1911 (2)

Architect

1911 L.J. de Wolf (2)

Opdrachtgever

1684 Bartholomeus van Melle, pennenkoper (1)

1911 M.J. de Vries (2)

Naam / gevelsteen

De Swaen / Zwaan (later overgebracht naar Wormerveer)

Bijzonderheden

1684 hoek- woonhuis 6,36 x 8,73 m. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op zijkanten. Gebogen fronton. Lint met 1684. stoep met onderingang.(1)

1911 nieuwe gevel. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.