Keizersgracht 766

Keizersgracht 766 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 766

Keizersgracht 766

Keizersgracht 766


Gebouwd            1894 
Architect            Gerrit van Arkel
Opdrachtgever    W.F. Heinemann
Monument         Rijksmonument
1853 : Z 671  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 6022  (verpondingsnummer)
1796 : 60 759    (kleinnummer)
1732 : 60 5692  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1332  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1670

1894

Architect

1894 Gerrit van Arkel

Opdrachtgever

± 1670 Jan de Witt 

1894 W.F. Heinemann, bakker (Fransche en Duitse pain de luxe bakkerij)

1903  W.F. Heinemann, bakker

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 woonhuis 5,22 m. breed. Gebouwd samen met 768 en hoekhuis Utrechtse straat 61. Dakvenster. Hoge stoep. Omlijste toegang.

1894 vernieuwd met a-symmetrische Art-Nouveau gevel.  Veel ornamentiek.  Glas in lood.

1894 Oven geplaatst voor bakkerij Utrechtsestraat 61

1903 Nieuwe heleuchtoven geplaatst

Bewoners / eigenaren o.a.

1907 Amerikaans Consulaat

1917-1918 Distributiebureau levensmiddelen

1955-1972? K.V.P. Kringbestuur kantoor

Rijksmonument

518350 (sinds 2001)

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.