Keizersgracht 758

Keizersgracht 758 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 758

Keizersgracht 758

Keizersgracht 758


Gebouwd           1720
Architect            -
Opdrachtgever    Abraham Douglas
Monument         Gemeentelijk Monument

Bouwjaar

1720

1912

Architect

1912 Ph.J. Hamers 

Opdrachtgever

1720 Abraham Douglas

1912 H. Mendes da Costa

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

? dubbel huis van kleinere omvang. 

1720 ‘volbout’. Koopmanshuis 4,27 m. breed. Twee onder één dak. Rechte kroonlijst. Hoge stoep met onderingang. Omlijste toegang.

1912 ingericht tot kantoor voor Bataafsche Hypotheekbank. Gevel met rechte kroonlijst, in het midden getoogd. 

Bewoners / eigenaren o.a.

1889-1903 S.I. de Vries, Grossiers in manufacturen

1903-1906 Dr. Alphons Lommen, huidarts

1912-1922 Bataafsche Hypotheekbank

Monument

Gemeentelijk Monument

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.