Keizersgracht 754

Keizersgracht 754 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 754

Keizersgracht 754

Keizersgracht 754


Gebouwd           1670 
Architect            -
Opdrachtgever   Johannes Sanen en Johannes Garst
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1670 (1)

eind 18de eeuw (2)

Architect

Opdrachtgever

1670 Johannes Sanen en Johannes Garst

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1670 koopmanshuis 5 m. breed. Halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken, versierd op zijkanten. Fronton met schelpvormige vulling. Stoep loodrecht op gevel. Omlijste toegang. (1)

eind 18de eeuw: rechte kroonlijst met consoles, waartussen in het fries een zolderlicht. Stoep gewijzigd met onderingang. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2733

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.