Keizersgracht 730-734

Keizersgracht 730-734 Tekening Grachtenboek 1767

Tekening Grachtenboek 1767

Keizersgracht 730-734

Keizersgracht 730-734

Keizersgracht 730 - 734

 

Gebouwd           1671
Architect            Adriaan Dortsman ?
Opdrachtgever    Pieter Cornelis Hasselaar
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1671

1775

1905

1923

1983-1984

Architect

1671 Adr. Dorsman

1983-1984 Dik Smedig

Opdrachtgever

730 – 734 Jan Somer Nicolaesz

732 en 734 Hans Held

1901-1918? Modelhuis N. le Grand(begint in 732, dan in 734 en 730)

1923 Keuringsdienst van Waren (gemeente Amsterdam)

1983-1984 Exploitatiemaatschappij De Purmer BV

Naam / gevelsteen

‘Somer’ in het balkon

Bijzonderheden

1671 koopmanshuis 5 m. breed. Groep van vijf koopmanshuizen, samen onder één rechte kroonlijst met consoles waarop een balustrade met vier beelden, verm. de jaargetijden voorstellende. Sierballen boven hoekpilasters. Hoge stoep. 730 en 734 met omlijste toegang. In het midden van de balustrade een schild met het wapen van Somer.

1775 alles wat kunst betreft van de huizen verdwenen, o.a. de balustrade met wapens en beelden. platte stoep met ingang

1905 verbouwd.

1923-1983 samen met 732 en 734 ingericht tot kantoren, w.o. laboratorium voor de Keuringsdienst van Waren. Stoepen vervangen door een dubble stoep

1983-1984 verbouwd tot 19 appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

1775 mr. Pieter Cornelis hasselaar, burgemeester

1903-1920 730 - 734 't Modelhuis

1920-1941 Rijksoverheid

1920-1923 o.a. bureau stellingcommandant

1941-1983 gemeente Amsterdam

1983-1984 Exploitatiemaatschappij De Purmer BV

1984-heden appartementen

Rijksmonument

2723

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.