Keizersgracht 720

Keizersgracht 720 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 720

Keizersgracht 720

Keizersgracht 720

 

Gebouwd           1672 
Architect            -
Opdrachtgever    Joost Verlems
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1672

verm. begin 19de eeuw

Architect

Opdrachtgever

1672 Joost Verlems

Naam / gevelsteen

lint met 1672

Boven deur: ‘Het Gouden Hooft’

Bijzonderheden

1672 koopmanshuis 5,64 m. breed. Halsgevel met beeldhouwwerk op zijkanten van de vleugelstukken. Gebogen fronton. Festoenen boven en langs het vlieringvenster. Vier guirlandes op borstweringen. hoge stoep met onderingang. (1)

verm. begin 19de eeuw: rechte kroonlijst. Vier platte consoles waartussen zolderlicht. Vlakke gevel met oude stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

1679 – 1726 Sara en Catharina Luttickhuijs

Rijksmonument

2718

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.