Keizersgracht 700

Keizersgracht 700 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 700

Keizersgracht 700

Keizersgracht 700

Gebouwd           1687
Architect            Andries Claesz van der Woude
Opdrachtgever    Andries Claesz van der Woude
Monument         Rijksmonument
1853 : AA 714  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 58 4716  (verpondingsnummer)
1796 : 58 726    (kleinnummer)
1732 : 58 4491  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1537  (kadaster oud)

Bouwjaar

1687 (met 698)

midden 18de eeuw

eind 19de eeuw

Architect

1687 Andries Claesz van der Woude, meester-timmerman

1927 firma Tersteeg en de Zwaan

1966 H. Brand

1973 G. de Klerk / A. van Houten

1990 E.R. van der Gugten

2003 van Veen

Opdrachtgever

1927 G. Kruysveldt

1966 N.V. Procento

1973 N.V. Dyeright LTD

1990 Vereniging van eigenaren Keizersgracht 698 - 700

2003 Vereniging van eigenaren Keizersgracht 698 - 700

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1687 koopmanshuis 5,53 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Segmentvormig fronton met schelpversiering. Stoep met onderingang.

midden 18de eeuw: Onderpui in blokwerk met brede middeningang en twee zijvensters.

eind 19de eeuw rechte kroonlijst waarboven de oude kap met de hijsbalk uitsteekt. Toegang rechterzijde. Platte stoep met vier paaltjes afgezet

1927 verbouw tot woning en atelier

1966 Doorbraak gemeenschappelijke muur met 698

1973 verbouw en vergroten Keizersgracht 698/700

1990 verbouw tot kantoor / tentoonstellingsruimte en woningen 698/700

2003 verbouw en nieuwe fundering

Bewoners / eigenaren o.a.

1709 ds. Adr. Boddens

1742 Aeg. Van de Poll, postmeester

1786 met stal: mr. Jan van de Poll de Jonge, schepen

± 1865 fam. mr. F.Th. Westerwoudt

1927-1956 Maison C. Kruysveldt de Mare

Rijksmonument

Nr. : 2708

Gebruik nu

Appartementen

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.