Keizersgracht 692

Keizersgracht 692 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 692

Keizersgracht 692

Keizersgracht 692


Gebouwd           ± 1685
Architect            -
Opdrachtgever    Hendrik Oosterhuisen
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1685 (1)

± 1810 (2)

Architect

Opdrachtgever

voor of door Hendrik Oosterhuisen, (wonende Keizersgracht over de Prinsenstraat in De Druijff) (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1685 koopmanshuis 5,70 m. breed. Halsgevel met bloemversiering op vleugelstukken. Segmentvormig fronton. stoep met onderingang. (1)

± 1810 ingezwenkte 18de eeuwse hals met rollaag beserkt. Driehoekig fronton. stoep met drie balusters en zitbank. Snijraam met pijlen. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1706 Abel Horst (1)

1750 Luthers Weeshuis (1)

1806 Paulus van Hemert (1)

Rijksmonument

2704

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.