Keizersgracht 680

Keizersgracht 680 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 680

Keizersgracht 680

Keizersgracht 680


Gebouwd           ± 1690 
Architect            Schelte Popta en Hendrik Cloessen
Opdrachtgever    Schelte Popta en Hendrik Cloessen
Monument         Rijksmonument

 

Dit huis is een van de Halsgevel-vijfling, vijf gelijke panden, van ongeveer 5,90 meter breed.

Bouwjaar

± 1690 (678 - 686)

verm. 1889

Architect

± 1690 Schelte Popta en Hendrik Cloessen, meester-metselaars

Opdrachtgever

verm. 1889 mr. Z. Van den Bergh

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1690 koopmanshuis 5,90 m. breed.  Ingezwenkte halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken met tulpen, druiven enz. Op zijkanten. Segmentvormig fronton met schalpversiering. Twee aan twee dubbele stoepen. Bekroonde omlijste toegang.

verm. 1889 platte stoep met vier paaltjes.

Bewoners / eigenaren o.a.

1726 Corns. Stuijling

1766 Gebr. van de Wetering

Rijksmonument

2698

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.