Keizersgracht 676 Nieuwe Waalse Kerk

Keizersgracht 676 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 676

Keizersgracht 676

Keizersgracht 676


Gebouwd           1856
Architect             A.N. Godefroy
Opdrachtgever    Kerkbestuur der Waalsch Hervormde Gemeente te Amsterdam
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1671

na 1704

1856

Architect

 

1856 A.N. Godefroy

1861 A.N. Godefroy

Opdrachtgever

1671 Pieter Dey of Day

1856 Kerkbestuur der Waalsch Hervormde Gemeente te Amsterdam

1861 Kerkbestuur der Waalsch Hervormde Gemeente te Amsterdam

Naam / gevelsteen

MDCLXXI (1671)

Bijzonderheden

1671 dubbel woonhuis met stal aan Kerkstraat 15 m. breed. Rechte kroonlijst met consoles en verhoging waarin vier vensters. Kap. Toegang gelijkstraats met zijlichten. Pilasters met kroonlijst.

na 1704 stal en huisje in Kerkstraat bijgebouwd.

1856 vernieuwd tot Hervormde Zendingskapel of Nieuwe Walenkerk.

1861 Herstel na brand, waarbij het dak is ingestort

Bewoners / eigenaren o.a.

1672 Jacobus Thijssen

1704 Jan Braems

± 1750 wed. mr. Corns. Graafland

1841 Waalse Gemeente

1959-1989 Zevende-Dags Adventisten

1989-2000 Cultureel Centrum "Artemis"

????-heden filmbedrijf "CZAR"

Rijksmonument

518336

Gebruik nu

Kantoorruimte voor bedrijf

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.