Keizersgracht 672 Museum van Loon

Keizersgracht 672, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 672

Keizersgracht 672

Keizersgracht 672 Museum van Loon


Gebouwd           1671 
Architect            Adriaan Dorsman
Opdrachtgever    Jeremias van Raeij
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1671 (samen met 674)

Architect

1671 Adriaan Dorsman

Opdrachtgever

1671 Jeremias van Raeij, koopman

Naam / gevelsteen

Huize van Loon

Attiek met MDCXXI

Bijzonderheden

1671 woonhuis met stal aan Kerkstraat 14,90 m. breed. Zandstenen gevels. Zijpilasters. Rechte kroonlijst met verhoging, waartegen trigliefen met tussenlichten. Balustrade waarop vier beelden: Vulcanus, Ceres, Minerva en Mars. (1)

middentravee met ingang, waarboven balkon met ijzeren hek (19de eeuw). Venster met latere omlijsting.

eind 18de eeuw: dubbele stoep met zes balusters. Zes hardstenen stoeppalen met kettingen verbonden. Snijraam gevat in mangaanglas. Dito glas in ramen benedeverdieping. Belangrijk interieur.

1996 Funderingsherstel en reconstructie keuken

Bewoners / eigenaren o.a.

1682 – 1752 fam. mr. François de Gillon.

Abraham van Hagen en Catharina Trip

± 1890-1974 fam. van Loon

1974-heden Museum van Loon

Rijksmonument

2695

Gebruik nu

Museum Van Loon, zie www.museumvanloon.nlhttp://www.museumvanloon.nl/nl/home.php

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.