Keizersgracht 660

Keizersgracht 660

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 660

Keizersgracht 660

Keizersgracht 660


Gebouwd           1927
Architect           Cornelis Kruyswijk
Opdrachtgever    Apotheker Warmolts
Monument         -

Bouwjaar

1670

1927

Architect

 

1670 Alfert Jansz Ben, afkomstig uit Haarlem

1927 C. Kruijswijk 

Opdrachtgever

1910 N. Kip

1927 L. Warmolts, apotheker

Naam / gevelsteen

boven derde verdieping gevelsteen met het Wapen van Haarlem en 1670. Later herplaatst.

Bijzonderheden

1670 hoekhuis 6 m. x 10,59 m. Aan Vijzelstraatzijde halsgevel met vleugelstukken. Gebogen fronton. Aan Keizersgrachtzijde rechte gootlijst. Kap met dakvenster. Trap voor bovenhuis.

1902 bovendeel gevelhals op straat gevallen: rechte kroonlijst. Gevelsteen onder deze lijst gespaard.

1910 winkel met woning.

1927 geheel vernieuwd.

2016 Renovatie

Bewoners / eigenaren o.a.

1919-????  L. Warmolts, apotheker

Rijksmonument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Appartementen, beneden winkel

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.