Keizersgracht 464

<- 466 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 462 ->

Keizersgracht  464,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 464

Keizersgracht 464

Keizersgracht 464

Gebouwd           1936
Architect            A. Vogel
Opdrachtgever    -
Monument         Gemeentelijk Monument
1853 : II 15       (huisnummer 1853-1875)
1808 : 55 3003  (verpondingsnummer)
1796 : 55 608    (kleinnummer)
1732 : 55 2878  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3104  (kadaster oud)

Bouwjaar

1671

1936 afgebroken en nieuwbouw

Architect

1936 A. Vogel

Opdrachtgever

1671 Gerrit Hagen

Naam / gevelsteen

1671 Hagen

Bijzonderheden

1671 winkel met woonhuis onder één dak 5,46 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Hoge houten winkelpui.

1936 herbouwd tot één winkel- woonhuis. Ingezwenkte hals van 1760 afkomstig van Reguliersbreestraat 30.

Bewoners / eigenaren o.a.

1671 tot ? broodbakkerszaken: o.a. E.F. Duker. 

????-heden Restaurant Pastini

Monument

Gemeentelijke Monument

Gebruik nu

Restaurant/woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.