Keizersgracht 90

Keizersgracht 90

Keizersgracht 90

Keizersgracht 90, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 90

 

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

± 1620 (1)

1793 (2)

± 1875 (3)

Architect

Opdrachtgever

1615 Jeff Pieters, koper bouwerf (1)

1793 J.W. Ledeboer, tapper (2)

Naam / gevelsteen

18de eeuw: Neptum (1)

Bijzonderheden

1615 bouwerf gekocht.

± 1620 winkel- hoekhuis 5,76 x 10,05 m. Trapgevel. Ontlastingsbogen boven kozijnen. Sluitstukken. Pui met drie maskers. Pothuis. (1)

1793 verhoogd met verdieping (2)

± 1875 winkelhuis. Rechte kroonlijst. Oude kap met dakvenster. Pothuis. Zijgevel met dito kroonlijst. Twee dakvensters. Trapje voor de bovenwoningen. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1658 Jan Gerrits, koperslager (1)

1736 Casper Cramer (1)

1774 W. Ledeboer (1)

1793 (2)

Rijksmonument

2480

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

90 hoek Prinsenstraat

 

Dit is een winkelhuis van omstreeks 1620. Het is 5,76 x 10,05 m.

 

Het heeft een trapgevel, ontlastingsbogen boven de kozijnen, sluitblokken, een pui met drie maskers en een pothuis.

 

Het bouwerf hiervoor is in 1615 gekocht door Jeff. Pietersz.

 

In de 18de eeuw genaamd Neptum, waarin achtereenvolgens in 1658 gevestigd is de koperslagerij van Jan Gerrits, in 1736 de pasteibakker Casper Cramer en in 1774 is het eigendom van en in gebruik bij de tapper J.W. Ledeboer voor wie het in 1793 met een verdieping verhoogd is.

 

Thans is het nog een winkelhuis van omstreeks 1875: het heeft een rechte kroonlijst, de oude kap met dakvenster en pothuis.

 

De zijgevel heeft een dito kroonlijst, twee dakvensters en een trapje voor de bovenwoningen.

 

 

 

Keizersgracht 90, Met rechte lijst met unieke versieringen

Met rechte lijst met unieke versieringen en een dakkapel met houten gevel

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.