Keizersgracht 58

Keizersgracht 58

Keizersgracht 58

Keizersgracht 58, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 58

 

Gebouwd           1870
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

± 1625 (1)

± 1710 (2)

± 1870 (3)

Architect

Opdrachtgever

± 1710 Gerrit Craendijk (2)

Naam / gevelsteen

± 1707 De Trouwring (1)

Bijzonderheden

± 1625 trapgevel.(1)

± 1710 koopmanshuis 5,63 m, breed. Halsgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton waarin op een schild Maria Craandijk. Stoep. toegang met omlijsting. (2)

± 1870 rechte kroonlijst met vier consoles. Kap met dakvenster. Langs stoep een hek. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1675 wed. van Pieter Roomer (1)

1707 ging het over van Hendrik Huijbregts op Gerrit Craendijk (1)

1740 verhuurd aan Zach. Van Dulmer, koopman (2)

± 1780 Jac. Swart (2)

Rijksmonument

2467

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.