Keizersgracht 54

Keizersgracht 54

Keizersgracht 54

Keizersgracht 54, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 54

Gebouwd           1869
Architect            F.C.A. Pantekoek
Opdrachtgever    F.C.A. Pantekoek
Monument         Rijksmonument
1853 : SS 714  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 49 5150  (verpondingsnummer)
1796 : 49 419    (kleinnummer)
1732 : 49 5001  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5557  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1625

± 1760

1869

Architect

 

1869 F.C.A. Pantekoek, predikant te Schiedam (als zodanig in 1864 opgevolgd  door François Haverschmidt - Piet Paaltjens)

Opdrachtgever

 

± 1760 Dirk van Upwig

Naam / gevelsteen

± 1625 ’t Oude Casteel van Vollenhoven 

± 1760 kroonlijst met getoogd middenstuk. Kuif. Vlieringvenster. Twee consoles. Geblokte vullingslijst. Stoep. 

 

Bijzonderheden

± 1625 trapgevel.

± 1760 koopmanshuis 5,57 m. breed. kroonlijst met getoogd middenstuk en kuif. Vlieringvenster. Twee consoles. Geblokte vullinglijst. Stoep.

1869 verbouwd. Gevel met eenvoudige kroonlijst. Geblokte vullinglijst. Stoep bleef behouden.

Bewoners / eigenaren o.a.

1649 door Michiel van Steenhuijsen verkocht aan Hans Nijs

± 1712 Dirk van Upwig

± 1800 ds. Martinus Stuart

1880 J.G. Pouw jr, notaris

1890 Pouw en Schulz

1904-1964 Bert Muller handel in hotelservies.

1969 -1971  City Orgel Sociëteit van Harry Klompé (Harry Klompenmaker)

Rijksmonument

Nr. : 2465

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.