Keizersgracht 50

Keizersgracht 50

Keizersgracht 50

Keizersgracht 50, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 50

 

Gebouwd           ± 1800
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

1622 (1)

1783 (2)

± 1800 (3)

Architect

Opdrachtgever

1622 dr. Wouter Valckenier (later burgemeester) (1)

1783 Bernardus van Aalst (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1622 woonhuis 5,37 m. breed. Trapgevel. Kozijnen met onderluiken (nog in 1770), ontlast met korfbogen en sluitstenen en een met een strek. Banden. Stoep. (1)

1783 Nieuwe gevel. Ingezwenkte halsgevel van ± 1750, verm. afkomstig van ander huis. (zie ook Keizersgracht 68). (2)

± 1800 snijraam. Oude stoep. Onder- en bovendeur. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1669 wed. Valckenier, Aefge (Eva) Appelman liet het na. (1)

Rijksmonument

2464

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.