Keizersgracht 46

Keizersgracht 46

Keizersgracht 46

Keizersgracht 46, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 46

 

Gebouwd           1623
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter Jansz
Afgebroken         1936

Bouwjaar

1623 (1)

1936 (2)

Architect

1623 Pieter Jansz., metselaar (1)

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

1623 (1)

Bijzonderheden

1623 koopmanshuis 4,66 m. breed. Trapgevel. Hoge onderpui. Lage stoep. Boven pui twee maskers. Breed middenkozijn met strek. Daarboven kozijnen met ontlastingsbogen. Banden en onderluiken. (1)

1936 gesloopt. (2)

Klavergang: ongenummerde afgesloten gang toegang gevend tot twee woningen achter 48.

Bewoners / eigenaren o.a.

1694 Thomas jansz.

1757 Hermanus van Garél, Luthers predikant

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.