Keizersgracht 44

Keizersgracht 44

Keizersgracht 44

Keizersgracht 44, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 44 Groenlandse Pakhuizen

Gebouwd             1621
Architect               -
Opdrachtgever    IJsbrant Dobbe
Monument           Rijksmonument

1853 : SS 378  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 49 5155  (verpondingsnummer)

1796 : 49 414    (kleinnummer)

1732 : 49 5008  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5552  (kadaster oud)

Bouwjaar

1621

1917-1922

1978

Architect

1917-1922 Architectenbureau Baanders

1941 Architectenbureau Baanders

1969 Architect Joh. A. Riesenes

1978 Architect G. Prins

Opdrachtgever

1621 Groenlandsche Walvis Compagnie

1917 Firma G.H. Bührmann, papiergroothandel

1941 N.V. G.H. Bührmann, papiergroothandel

1941 N.V. G.H. Bührmann, papiergroothandel

1969 N.V. G.H. Bührmann, papiergroothandel

1978 D. Versloot BV uit Bodegraven

 

Naam / gevelsteen

Groenlandsche Pakhuizen of Groenlandse Pakhuizen

 

 

 

Bijzonderheden

1621 vijf Groenlandsche Pakhuizen 5,53 m. breed. Trapgevels. In het midden van onder tot boven toe met een doorlopend deurkozijn. Hijsbalk met windas. Toegang naar achterwoningen. Toppilasters op consoles. Tweedelige houten kozijnen. Overdekte hijsbalken. Inwendige traanbakken.

1917 40, 42 en 44 verenigd

1927 achterste deel een dwarskap aangebracht om meer ruimte te creëren

1941 gevels gerestaureerd

1969 Palenplan ter ontlasting van de muren

1978 Gerestaureerd en verbouwd tot 19 appartementen

1983 Splitsingsvergunning aangevraagd

 

Bewoners / eigenaren o.a.

1738 mr. Gt Corver, burgemeester, Heer van Velsen (drie voor gebouwen, achterhuis en 60 traanbakken.

1911-1973 Firma G.H. Bührmann, papiergroothandel

 

 

Rijksmonument

2460

 

 

Gebruik nu

19 appartementen

 

 

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.