Keizersgracht 28-36

Keizersgracht 28-30, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 30

Gebouwd           1874
Architect            Gemeente Werken
Opdrachtgever     Gemeenteraad
Afgebroken        1988

Bouwjaar

1874

Architect

1874 Gemeente Werken

1937 H.A.J. baanders en Jan Baanders Architecten

Opdrachtgever

1874 Gemeenteraad

1937 Firma G.H. Bührmann

Naam / gevelsteen

1874 -1936 van den Endeschool

Bijzonderheden

1874 2e klas school met gymnastiek lokaal en woonhuis voor de hoofdonderwijzer

1937 Verbouw tot kantoorlokalen

Bewoners / eigenaren o.a.

1874-1936 van den Endeschool

1937-1973 Firma Bührmann Papierhandel

1873-1978 leeg/gekraakt etc.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan Delpher van Koninklijke Bibliotheek

De school is op 12 augustus openbaar aanbesteed. Het betreft het verbouwen en het onderhouden van de pakhuizen SS 374 en 375 tot een openbare burgerschool 2e kl. voor jongens met lokaal voor gymnastiek en woning voor de hoofdonderwijzer.

De minste inschrijver bleken de heren L. Cruyff en J. Schouten voor f 36.968.

 

Hieronder de tekening van de school, waarbij een aantal uit de oorspronkelijke tekening zijn geknipt voor een duidelijker beeld.

 

 

Keizersgracht 036 - 38 Bouwtekening school 1873 deel aanz SAA

Keizersgracht 28 - 34 Bouwtekening voorgevel nieuw kantoor gemaakt door Architect J.W.F. Hartkamp en C.J. Blaauw samen met het architectenbureau Baanders. Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 036 - 38 Bouwtekening school 1873 aanz SAA

De bouwtekening, hieronder uitsneden uit deze tekening. Tekening van het nieuwe kantoor gemaakt door Architect J.W.F. Hartkamp en C.J. Blaauw samen met het architectenbureau Baanders. Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 036 - 38 Bouwtekening school 1873 deel 2 SAA

Keizersgracht 28 - 34 Bouwtekening doorsnede langsrichting nieuw kantoor gemaakt door Architect J.W.F. Hartkamp en C.J. Blaauw samen met het architectenbureau Baanders. Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 036 - 38 Bouwtekening school 1873 deel 3 SAA

Keizersgracht 28 - 34 Bouwtekening doorsnede nieuw kantoor gemaakt door Architect J.W.F. Hartkamp en C.J. Blaauw samen met het architectenbureau Baanders. Stadsarchief Amsterdam

Keizersgracht 036 - 38 Bouwtekening school 1873 doorsn SAA

Plattegronden van het nieuw kantoor gemaakt door Architect J.W.F. Hartkamp en C.J. Blaauw samen met het architectenbureau Baanders. Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.