Keizersgracht 28-36

Keizersgracht 28-30, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 28

Gebouwd           ± 1625
Architect            -
Opdrachtgever      Niesken Jans en Pieter Olffersen
Afgebroken        1909

1853 : SS 368  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 51 27  (verpondingsnummer)

1796 : 51 407    (kleinnummer)

1732 : 51 31  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5538  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1625

1909 afgebroken

Architect

 

Opdrachtgever

± 1625 verm. Niesken Jans en Pieter Olffersen die bouwerf in 1615 gekocht hadden. 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1625 twee voor- en twee achterhuizen 5,50 m. breed, incl. 0,55 m. brede Keizershofgang. Aan de grachtzijde twee gelijke trapgevels (28 en 34). Kozijnen met onderluiken, ontlast met hafronde bogen. Banden. Elk huis met pui en stoep. Boven poort Keizershofgang, de 0,55 m brede overbouwde afgesloten gang tussen de twee panden, voerende naar de Keizershof, bevond zich een gevelsteen. 

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1670 Gerrit Pietersz 

± 1780 Dirck Bekkering

laatste bewoonster wed. P.F. Lodewijk – Lentz

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.