Keizersgracht 8

<- 10 Keizersgracht          Panorama         Keizersgracht 6 ->

Keizersgracht 8

Keizersgracht 8

Keizersgracht 8, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 8

Gebouwd           1890
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Niet
1853 : SS 357  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 51 40  (verpondingsnummer)
1796 : 51 393    (kleinnummer)
1732 : 51 47  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5521  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1625

± 1725

± 1890

Architect

Opdrachtgever

± 1625 Jan van Dinter

Naam / gevelsteen

± 1625 De Drie Bellen of Het Dubbele Anker

Bijzonderheden

± 1625 gebouwd koopmanshuis met zeepziederij en pakhuis 5,70 m. (+ 0,20 m.) breed. Tot 1742 in bezit en gebruik gebleven bij de familie van Dinter.

± 1725 koopmanshuis 5,70 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken. Getoogd fronton met kuif. Stoep.

± 1890 rechte kroonlijst met vier consoles. Kap met dakvenster. Oude stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

 

 

1696-???? Anna Maria van Dinter [1696-1747]

1881-1886 ds. Johannes Paulus Stricker [1816-1886]

Monument

Nee

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.