Herengracht 613

<- 609 Herengracht                Panorama               Herengracht 615-617 ->

Herengracht 613

Herengracht 613

Herengracht 613, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 613


Gebouwd           1923 
Architect            A.J. Westerman
Opdrachtgever    NV Leonora Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen
Monument         Gemeentelijk monument

1853 : Y  239   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 60 5912  (verpondingsnummer)

1796 : 60 9     (kleinnummer)

1732 : 60 5582  (verpondingsnummer)

Kadast: I 681   (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

1670

1923

Architect

1923 A.J. Westerman

Opdrachtgever

1670 David ter Haar

± 1741: 609-613 mr Gerrit Hooft Grtsz., burgemeester van 1752-1762

1923 H.L. de Jong?? 

1923 NV Leonora Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1670: koopmanshuis 6,16 m. breed. Ingezwenkte halsgevel met festoenen op zijkanten. Guirlande om vlieringkozijn. Driehoekig fronton (thans verdwenenn ipv ANNO nu 1670 op cartouche). Stoep. 

1923 evenwicht van deze groep verbroken. Moderne gevel met rechte kroonlijst en platte stoep. Bedoeld als kantoor.

Bewoners / eigenaren o.a.

1671 Hendrik Staats

1741 mr Gerrit Hooft Grtsz., burgemeester van 1752-1762

1782 Cornelis Munter, raad en commissaris en juffrouw Munter.

1945-???? Uitgeverij van Oorschot, hij woonde er ook boven.

Rijksmonument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.